Ενημερωτική εκδήλωση ACCA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 16/04/2024, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για το ACCA, 13:30-15:00 στην αίθουσα Α22.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε τεταρτοετείς φοιτητές.