ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι στα φροντιστήρια του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»

θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις: Τμήμα Α-Λ την Τρίτη 19/11, 13:00-15:00 στην αίθουσα Α31

και Τμήμα Μ-Ω την Τετάρτη 20/11 13:00-15:00 στην αίθουσα Α21.

Από τη Διδάσκουσα κυρία Θεοφανοπούλου Ζωή