ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ2023