ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

«Το σημερινό μάθημα "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Μ-Ω" στις 3-5 στην αίθουσα Δο, αναβάλλεται λόγω ασθενείας του διδάσκοντα