ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)