ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας πληροφορούμε ότι, η διάλεξη του μαθήματος "Τραπεζική Χρηματοοικονομική" δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/11/2019 13.00-15.00 στο Αμφιθέατρο Χ,

λόγω συμμετοχής του Καθηγητή κύριου Κωνσταντίνου Δράκου σε συνέδριο. Επίσης θα υπάρξουν οι εξής αναπληρώσεις: Τρίτη 12/11/2019, 19.00-21.00, Δ23 &

Τρίτη 19/11/2019, 19.00-21.00, Δ23.