ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας πληροφορούμε ότι αύριο Τρίτη 5/11/2019 δε θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος 7ου εξαμήνου "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ" που ήταν 

προγραμματισμένη 13.00-15.00 στο Δο και με Διδάσκουσα την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ.