Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το «Tech Connect Event»

Την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, διοργανώθηκε για πρώτη φορά η δράση «Tech Connect» από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΟΠΑ και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας (ACEin) με την ευγενική υποστήριξη της Collegelink.

H δράση «Tech Connect» αποτελεί μια πρωτοβουλία των φοιτητών και καθηγητών των Τμημάτων ΔΕΤ και Πληροφορικής του ΟΠΑ. Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να εξερευνήσουν περισσότερο το χώρο της πληροφορικής και περιελάβανε μία σειρά από workshops σε σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών του χώρου της τεχνολογικής καινοτομίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΟΠΑ.

Προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που έχει παρατηρηθεί ανάμεσα στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο εργασιακό περιβάλλον, η δράση χτίστηκε με βασικό σκοπό ο τελειόφοιτοι που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με σχετικά αντικείμενα με την πληροφορική να γνωρίσουν εκτενέστερα γλώσσες προγραμματισμού, frameworks, τεχνολογίες βάσεων δεδομένων, μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, κλπ. που αξιοποιούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και να τους δοθεί το έναυσμα να ασχοληθούν περαιτέρω με την εκμάθησή τους.

Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από εξειδικευμένα στελέχη του χώρου της τεχνολογικής καινοτομίας και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις εταιρείες Ubitech, GRNET, Sleed, Entersoft, AllCanCode, Insurance Market, CollegeLink, οι οποίοι μοιράστηκαν πληροφορίες για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη εφαρμογών, για τεχνολογίες Front-End και Back-End, για τις τεχνολογίες μηχανικής μάθησης κα.