Επαγγελματικές Προοπτικές

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής επιβάλει να γίνεται σωστός επαγγελματικός προγραμματισμός από τον πρώτο χρόνο των προπτυχιακών σπουδών ενός φοιτητή. Ορισμός ακαδημαϊκών στόχων, σωστές επιλογές μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν τα κλειδιά για μια επιτυχημένη καριέρα.

Σύμφωνα με έρευνα - μελέτη που διενεργήθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (www.sepe.gr), «Καλύτερο μέλλον προβλέπει το European Information Technology Observatory (EITO) για την ευρωπαϊκή αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στην Πληροφορική, ώθηση θα δώσουν οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες οι οποίες αρχίζουν πλέον να διεισδύσουν δυναμικά στην οικονομία και κοινωνία.»

  • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε θέματα Πληροφορικής και να εργαστούν:
  • Στην Ελληνική και Διεθνή βιομηχανία Πληροφορικής.
  • Σε Τμήματα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής σε ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς.
  • Σε Εταιρίες συμβούλων.
  • Στη Δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση. 

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να εργαστούν, μεταξύ άλλων, ως αναλυτές, προγραμματιστές, σχεδιαστές εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διαχειριστές συστημάτων και υπεύθυνοι έργων σε έργα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Απόφοιτοί μας ασχολούνται επίσης με τα Υπολογιστικά Χρηματοοικονομικά και τη διαχείριση κινδύνου. Ο συνδυασμός ισχυρού υποβάθρου πληροφορικής και δυνατότητας απόκτησης (μέσω μαθημάτων επιλογής) γνώσεων στα οικονομικά, το marketing, και τη διοίκηση επιχειρήσεων δίνει επίσης στους αποφοίτους μας τη δυνατότητα να αναλάβουν επιχειρηματική δράση σε νέες τεχνολογίες, εκμεταλλευόμενοι και χρηματοδοτούμενα προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.