Τομέας Α - Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Προσωπικό

Αποστολόπουλος Θεόδωρος, καθηγητής
Πολύζος Γεώργιος, καθηγητής
Σταμούλης Γεώργιος, καθηγητής
Καλογεράκη Βασιλική, καθηγήτρια
Σύρης Βασίλειος, καθηγητής
Ξυλωμένος Γεώργιος, καθηγητής
Κουτσόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής
Μαρκάκης Ευάγγελος, αναπληρωτής καθηγητής
Παπαϊωάννου Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής (Διευθυντής Τομέα)
Καλέργης Χρήστος, Ε.ΔΙ.Π.
Καστανιά Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π.
Παπακωνσταντινοπούλου Αικατερίνη Ε.Δ.Ι.Π. 
Τογαντζή Μαρία, Ε.ΔΙ.Π.
Παντουβάνος Παναγιώτης, Ε.Τ.Ε.Π.
Σαζόνωφ Ιωάννης, Ε.Τ.Ε.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο

Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού, Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές.

Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υπολογιστών, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Γραφικά και Διεπαφές Υπολογιστών.

Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο (Internet), Μετάδοση Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Συστήματα Πολυμέσων, Διαχείριση Συστημάτων, Θέματα Ποιότητας Υπηρεσιών, Αποτίμηση Επίδοσης Δικτύων και Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Απανταχού Υπολογίζειν (ubiquitous computing).