Έρευνα

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι ιδιαίτερα ενεργό στον τομέα της έρευνας. Τα μέλη ΔΕΠ και οι ερευνητές του τμήματος μετρούν πάνω από 3.000 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ δραστηριοποιούνται ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών. Το συλλογικό ερευνητικό έργο του τμήματος τυγχάνει ευρύτατης αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, με πάνω από 80.000 αναφορές στις δημοσιεύσεις των μελών του. Τα μέλη του τμήματος συμμετέχουν σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, συνεργάζονται με παγκοσμίως γνωστά ερευνητικά κέντρα και έχουν συντονίσει ή συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ερευνητικά το τμήμα μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων τόσο της πληροφορικής όσο και διεπιστημονικών περιοχών που σχετίζονται με αυτή. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικές μας ομάδες διεξάγουν έρευνα σε θέματα επεξεργασίας πληροφοριών, συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, δικτύων, πληροφοριακών συστημάτων, θεωρίας αλγορίθμων, ασφάλειας συστημάτων και υποδομών, ασυρμάτων δικτύων και πολυμεσικών επικοινωνιών, οικονομικών της πληροφορικής, εξόρυξης γνώσης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γραφικών υπολογιστών, παράλληλης επεξεργασίας και προηγμένων υπολογιστικών μαθηματικών, κ.α.