Τομέας B - Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων

Προσωπικό

Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής Β' Τομέα)
Βασσάλος Βασίλειος, Καθηγητής 
Γιακουμάκης Εμμανουήλ, Καθηγητής 
Γκρίτζαλης Δημήτριος, Καθηγητής 
Κωτίδης Ιωάννης , Καθηγητής (Κοσμήτορας της Σχολής Ε.Τ.Π.)
Μαλεύρης Νικόλαος , Καθηγητής 
Μαριάς Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
Ζαφείρης Βασίλειος, Ε.ΔΙ.Π. 
Καπέτης Μάκης, Ε.ΔΙ.Π. 
Κυριακοπούλου Αντωνία, Ε.ΔΙ.Π. 

Γνωστικό Αντικείμενο

Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Αυτοματοποιημένα Συστήματα ανοιχτά και ευέλικτα, Εργαλεία Παραγωγής Πληροφορικών Συστημάτων.

Τεχνολογία Λογισμικού, Δοκιμή και Αξιοπιστία Λογισμικού.

Βάσεις Δεδομένων, Γλώσσες Βάσεων Δεδομένων, Εννοιολογική, λογική και φυσική σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων, Κανονικοποίηση, Διαχείριση Όψεων, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, Κωδικοποίηση Εγγραφών, Πολυγλωσσικά Μοντέλα και Διεπαφές.

Μη Παραδοσιακές Βάσεις δεδομένων (Πολυμεσικές, Χωροχρονικές), Διαχείριση Ημιδομημένων Πληροφοριών σε Περιβάλλον Διαδικτύου & Πολυμέσων, Βάσεις Προτύπων, Διαχείριση Ασάφειας.

Εξόρυξη Γνώσεων από Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Αποθήκευση και Ανάκτηση Πληροφοριών, Διαχείριση Δεδομένων & Γνώσης σε περιβάλλον Διαδικτύου / Απανταχού Υπολογίζειν (Global Computing).

Τεχνολογία Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Απόσταση, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Περιβάλλοντα Πολυμέσων και Ιδεατής Πραγματικότητας σε ειδικούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, Ανάπτυξη υλικού μάθησης και Εφαρμογών της Πληροφορικής για Ειδικές ομάδες Χρηστών, Συγχρονισμός Πολυμέσων, Διαδραστικότητα και Σενάρια Ιδεατής Πραγματικότητας.