Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ανακοινώθηκαν οι Προκηρύξεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
 

Π.Μ.Σ. στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 6/6/2024)
Προκήρυξη για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 6/6/2024)

Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 3/6/2024)

Π.Μ.Σ. στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Προκήρυξη για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (Καταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: 7/6/2024)