Υποτροφίες για σπουδές μάστερ στη Γαλλία

1. Υποτροφία INRIA - Sophia Antipolis για μάστερ στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας (Γαλλία):

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, το γαλλικό δημόσιο ερευνητικό κέντρο για τις επιστήμες της πληροφορικής, το INRIA, μέσω του Labex UCN@Sophia, προσφέρει 2 υποτροφίες μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Πληροφορική

Ubinet (Ubiquitous Networking and Computing)

Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 7.500€.

Ο υπότροφος επωφελείται από την ιδιότητα του Υποτρόφου της γαλλικής κυβέρνησης και όλα τα συναφή προνόμια (κοινωνική κάλυψη, απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στο γαλλικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα, πρόσβαση σε μια δημόσια φοιτητική εστία  βάσει διαθέσιμων θέσεων).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

15 Μαΐου 2018

Κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el/bcs-el

Περιγραφή της υποτροφίας: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el/bcs-el

2. Υποτροφίες της γαλλικής Ανώτατης Σχολής μηχανικών EURECOM για μάστερ στην πληροφορική:

Η EURECOM είναι Ανώτατη Σχολή Μηχανικών και κέντρο ερευνών στον τομέα των Επιστημών Υπολογιστών. Βρίσκεται στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης SophiaTech, μέσα στο διεθνές τεχνολογικό πάρκο της Sophia Antipolis.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα υποτροφιών BCS της Πρεσβείας της Γαλλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19, η EURECOM προσφέρει 3 υποτροφίες που αντιστοιχούν σε 30% μείωσης των διδάκτρων. Η Πρεσβεία της Γαλλίας μπορεί να προσφέρει κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης (BCS) ή ένα αεροπορικό εισιτήριο στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προγράμματα σπουδών:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων

15 Μαΐου 2018

Κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el/bcs-el

Περιγραφή της υποτροφίας: http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el/bcs-el