Λειτουργία Π.Μ.Σ. κατά το ακ. έτος 2018-19

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει υποβάλλει αιτήσεις ίδρυσης / επανίδρυσης των ακόλουθων μεταπτυχιακών προγραμμάτων , τα οποία εφόσον εγκριθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιευθεί η σχετική απόφαση σε ΦΕΚ, αναμένεται να λειτουργήσουν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19. 
Προς ενημέρωση σας, σας παραθέτουμε  την  πορεία εξέλιξης των αιτήσεων ίδρυσης / επανίδρυσης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος:

  1. ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης) : Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ καθώς και η δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.
  2. ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών: Έχει δημοσιευθεί η απόφαση σε ΦΕΚ και αναμένεται η δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.
  3. ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (Τμήμα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης): Έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ καθώς και η δημοσίευση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος σε ΦΕΚ.
  4. ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και Παραγωγής: Αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο ώστε να σταλεί η απόφαση και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος για δημοσίευση σε ΦΕΚ.
  5. ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Αναμένεται η έγκριση από το Υπουργείο ώστε να σταλεί η απόφαση και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος για δημοσίευση σε ΦΕΚ.