Κατατακτήριες εξετάσεις

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (180) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 22 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013. 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Παρασκευή  7/12/2018, Αίθουσα Α25 – ώρα: 15:00 έως 17:00
  2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι: Τρίτη 11/12/2018, Αίθουσα Δ-Οικονομικό – ώρα: 15:00 έως 17:00
  3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Παρασκευή 14/12/2018, Αίθουσα  Α25 – ώρα: 15:00 έως 17:00

Τα ανωτέρω μαθήματα προσμετρούνται για τους επιτυχόντες στα μαθήματα για την απόκτηση Πτυχίου γιατί αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος. 

Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής «Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας» και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου Εξαμήνου.