Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου no 05/23

Ερευνητικό Δοκίμιο no 05/23 με τίτλο "Sparse Spanning Portfolios and Under-Diversification with Second-Order Stochastic Dominance" των Stelios Arvanitis, Olivier Scaillet, Nikolas Topaloglou.

Περίληψη

We develop and implement methods for determining whether relaxing sparsity constraints on portfolios improves the investment opportunity set for risk-averse investors. We formulate a new estimation procedure for sparse second-order stochastic spanning based on a greedy algorithm and Linear Programming. We show the optimal recovery of the sparse solution asymptotically whether spanning holds or not. From large equity datasets, we estimate the expected utility loss due to possible under-diversification, and find that there is no benefit from expanding a sparse opportunity set beyond 30 assets. The optimal sparse portfolio invests in 10 industry sectors with a larger weighting on small size, high book-to-market, and momentum stocks from the S&P 500 index and cuts tail risk when compared to a sparse mean-variance portfolio. On a rolling-window basis, the number of assets shrinks to 10 assets in crisis periods.

O Στέλιος Αρβανίτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Olivier Scaillet είναι Καθηγητής στο University of Geneva και ο Νίκος Τοπάλογλου είναι Καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.