Ανακοίνωση Αιτήσεων Επανεξέτασης Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με την από 16-12-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν, κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-2023, αίτηση επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου, στα οποία είχαν λάβει προαγωγικό βαθμό σε μία από τις ακόλουθες 4 εξεταστικές περιόδους:

  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022
  • Εξεταστική Ιανουαρίου 2022
  • Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021
  • Εξεταστική Ιανουαρίου 2021

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση για βελτίωση βαθμολογίας έως και τεσσάρων (4) μαθημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022