Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα Xορήγησης Yποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την Πραγματοποίηση Διδακτορικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

               

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.
 

Το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας είναι ένα διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό και ερευνητικό, για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι., το οποίο παρέχει σπουδές στους τομείς Ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή ενημέρωσης όσον αφορά τις προσφερόμενες σπουδές, την διαδικασία συμμετοχής (π.χ. υποβολή αίτησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, αξιολόγηση κ.τ.λ.), την διαβίωση και την ακαδημαϊκή ζωή στην Φλωρεντία αλλά και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης μετά το πέρας της διδακτορικής έρευνας. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσουν αρμόδια στελέχη του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας (στην αγγλική γλώσσα) και του Ι.Κ.Υ. (στην ελληνική γλώσσα).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, το Ι.Κ.Υ. θα προκηρύξει επτά (7) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές. Το πρόγραμμα υποτροφιών απευθύνεται σε Έλληνες κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας κατά το διάστημα 01/11/2022 – 31/01/2023 και, στη συνέχεια, αντίγραφο αυτών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, υποβάλλονται στο Ι.Κ.Υ.
 

Το Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00 ώρα Ελλάδος (CEST 10:00 έως 12:00), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα τηλέφωνα 210-3726325, 210-3726328, 210 3726330 και 210-3726370, καθώς και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

Σχετικές πληροφορίες και ο σύνδεσμος εγγραφής παρέχονται  εδώ