Προκήρυξη για την Πλήρωση Τριών Θέσεων Μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΔΕΠ, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στην Οικονομετρία-Θεωρητική ή/και Εφαρμοσμένη», (ΦΕΚ 1338/14-6-2021, τ. Γ΄, αρ. προκήρυξης 174/15.01.2021), ΑΔΑ: 6δ0ζ469β4μ-χεξ, ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22866, APP22867.

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μακροοικονομική», (ΦΕΚ 1579/14-07-2021, τ. Γ΄, αρ. προκήρυξης 1044/16.03.2021), ΑΔΑ:6ΟΗΜ469Β4Μ-8ΗΚ, ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22870, APP22871.

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική», ΦΕΚ 1579/14-07-2021, τ. Γ΄, αρ. προκήρυξης 1047/16.03.2021), ΑΔΑ: ΨΓΟΔ469Β4Μ-75Ι, ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ22868, APP22869.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.