Ακύρωση Διαλέξεων

Οι διαλέξεις των μαθημάτων «Εφαρμογές Η/Υ» και «Εισαγωγή στους Η/Υ» δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 16/10/2018.