Προκηρύξεις

  • 13-09-2017
    ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 2928                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 5732 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στο ΦΕΚ 804/21-8-2017 (τεύχος Γ΄) και στο ΦΕΚ 877/7-9-2017 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3248 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:   -Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση το Δίκαιο των Εταιρειών και της Κεφαλαιαγοράς».  Η προθεσμία
  • 27-07-2017
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»   Ημερομηνία Απόφασης Συγκλήτου ΟΠΑ:  3η Συνεδρίαση/7-4-2016. Ημερομηνία απόφασης Συνέλευσης Τμήματος ΟΔΕ για ορισμό γνωστικού αντικειμένου:            8η/2015-16/27-6-2016 ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης:   Αριθμ. 5098/ΦΕΚ 922-28-9-2016 τ. Γ΄. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5-12-2016 Κωδικός Ανάρτησης θέσης στο Απέλλα:  00001555755 Υποψηφιότητες: 1. ΗΛΙΑΣ  ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ του Κων/νου,    2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΙΣΜΥΡΛΗΣ του
  • 15-07-2015
    ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: 00000675075                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 4447 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στο ΦΕΚ 629/2-7-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1850 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση Καθηγητή Βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8

Σελίδες