Προκηρύξεις


22-10-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ... περισσότερα

12-10-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». ... περισσότερα

12-10-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». ... περισσότερα

26-09-2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ του Τμήματος ΟΔΕ ... περισσότερα

20-09-2018
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 18/9/2018 απόφαση της Συνέλευσης, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων  του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: ... περισσότερα

26-07-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στο ΦΕΚ 830/24-7-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3222 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: -Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. ... περισσότερα

26-07-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ Στο ΦΕΚ 830/24-7-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3220 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: -Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική». Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. ... περισσότερα

17-07-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Αίτηση Μονιμοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος: 1151/7-5-2018 Ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας στο ΑΠΕΛΛΑ: 30-5-2018 Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ6468) Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  8η /2017-18/13-6-2018 ... περισσότερα

17-07-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Αίτηση Μονιμοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος: 1164/9-5-2018 Ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας στο ΑΠΕΛΛΑ: 4-6-2018 Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ6469) Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  8η /2017-18/13-6-2018 ... περισσότερα

26-06-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». ... περισσότερα

25-06-2018
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ... περισσότερα

08-03-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ» ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 3248/ ΦΕΚ 804/21-8-2017 τ. Γ΄ και ΦΕΚ 877/7-9-2017 τ. Γ΄ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13-11-2017 Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ: 25/9/2017) , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 24/10/2017) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ    (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 6/11/2017) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΡΙΔΑΣ  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 10/11/2017) ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΟΥΡΗΣ απόσυρση υποψηφιότητας  (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 24/10/2017) Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ2928) ... περισσότερα

08-03-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 931/ ΦΕΚ 424/9-5-2017 τ. Γ΄ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17-7-2017 Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ: 25/5/2017) , ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΡΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 26/5/2017 Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ1689) Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  1η /2017-18/27-9-2017 ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ... περισσότερα

18-01-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης : Αριθμ. 931/ ΦΕΚ 424/9-5-2017 τ. Γ΄ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 17-7-2017 Ονοματεπώνυμο υποψηφίων:  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΡΔΕΚΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ: 25/5/2017) , ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΡΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ειδοποίηση από ΑΠΕΛΛΑ : 26/5/2017 Κωδικός θέσης στο «ΑΠΕΛΛΑ»: (ΑΡΡ1689) Ημερομηνία συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος:  1η /2017-18/27-9-2017 ΜΕΛΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ... περισσότερα

28-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ... περισσότερα

13-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΜΕ ΑΔΑ ... περισσότερα

13-09-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ... περισσότερα

27-07-2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ... περισσότερα

15-07-2015
Στο ΦΕΚ 629/2-7-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1850 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση Καθηγητή Βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση». ... περισσότερα

Σελίδες