Προκηρύξεις


13-09-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΜΕ ΑΔΑ ... περισσότερα

13-09-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ... περισσότερα

27-07-2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ... περισσότερα

15-07-2015
Στο ΦΕΚ 629/2-7-2015 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1850 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση Καθηγητή Βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση». ... περισσότερα

Σελίδες