Νέο Ερευνητικό Έργο για την Ενθάρρυνση Ενεργειακά Αποδοτικών Συμπεριφορών με Χρήση Συμπεριφορικής Επιστήμης

Ερευνητές από το εργαστήριο ΜΜLAb του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ θα συμμετάσχουν στο ερευνητικό έργο NUDGE (“Nudging consumers towards energy efficiency through Behavioral Science”) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020 και είναι τριετούς διάρκειας, ενώ συμμετέχουν σε αυτό 10 φορείς από 7 χώρες. Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα (Institute for European Energy and Climate Policy , IEECP).

Το έργο NUDGE θα χρησιμοποιήσει αρχές και τεχνικές από την Συμπεριφορική Επιστήμη (Behavioral science) και την Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology) προκειμένου να κατανοήσει τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του πολίτη. Δοκιμές και αξιολογήσεις αυτών των τεχνικών θα διεξαχθούν σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Πορτογαλία και Κροατία) και σε διαφορετικές κλάσεις καταναλωτών (π.χ. νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες, σχολεία κ.α.). Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΟΠΑ είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Ιορδάνης Κουτσόπουλος και συμμετέχοντες στην ομάδα έργου ο μεταδιδάκτορας ερευνητής Μερκούριος Καραλιόπουλος και ο Υποψ. Διδάκτορας Λεωνίδας Τσώλας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα: http://www.ieecp.org/project/nudge/