Ψήφισμα των Μελών ΔΕΠ

Ψήφισμα των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ομόφωνα καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο τη βίαιη επίθεση κατά του Πρύτανη κ. Δημήτρη Μπουραντώνη που έλαβε χώρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Τέτοιες αποτρόπαιες και βάρβαρες ενέργειες προσβάλλουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και προκαλούν αγανάκτηση σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος απαιτούμε αλλαγές και δράσεις για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των ελευθεριών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Καλούμε την Ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία της πανεπιστημιακής κοινότητας και να εξασφαλίσει την ανεμπόδιστη από βίαιες επιθέσεις και εγκληματικές πράξεις εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού της έργου.

Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου μας να προστατεύσουν το ΟΠΑ με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα, να συμβάλουν στη διαμόρφωση των μέτρων που θα εξασφαλίσουν την προστασία της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας στους χώρους του Πανεπιστημίου, και καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές όλων των Πανεπιστημίων να στηρίξουν εμπράκτως την προσπάθεια αυτή.

Η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του Πανεπιστημίου αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή πρόοδο και είναι ευθύνη όλων μας να συνεργαστούμε για να την διασφαλίσουμε.