Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:

  1. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης Στην Επεξεργασία Δεδομένων” Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr
  2. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση Δεδομένων Με Έμφαση Σε Ενοποίηση Οντοτήτων Και Σχημάτων» Επιβλέπων Καθηγήτης κ. Βασίλειος Βασσαλος, email: vassalos@aueb.gr
  3. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Distributed Trust and Self-Sovereign Identities” με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος Πολυζος, email:polyzos@aueb.gr
  4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Νικολαός Μαλεύρης, email: ngm@aueb.gr