Μη πραγματοποίηση φοιτητικών εκλογών

Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές

Όπως γνωρίζετε είχε προγραμματιστεί από την Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής, βάσει του Νόμου 4957/2022, η διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητριών/φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023.

Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των εκλογών ήταν η συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών από φοιτήτριες/φοιτητές που θα αναλάμβαναν την ευθύνη της απρόσκοπτης διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Βάσει του Νόμου τα τρία τακτικά και τα τρία αναπληρωματικά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε Τμήματος θα προσδιορίζονταν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από το σύνολο των φοιτητριών/φοιτητών Α’, Β’ και Γ’ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Δεδομένου ότι κανένας από τα κληρωθέντα μέλη δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στην εφορευτική επιτροπή δεν κατέστη δυνατόν να συγκροτηθεί Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών στο Τμήμα Πληροφορικής.

Ως εκ τούτου, η διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητριών/φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, δεν είναι δυνατή.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής 

 Βασιλική Καλογεράκη