Εξεταση Μαθήματος Στατιστική στην Πληροφορική

Η εξέταση του μαθήματος «Στατιστική στην Πληροφορική», η οποία αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00-21:00 (Αμφ. Α, Β και  Χ).