Ακύρωση και επανεξέταση μαθήματος

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μαθημάτων  έως 31/3/2024, δείτε παρακάτω τη διαδικασία ακύρωσης και επανεξέτασης μαθημάτων που ισχύει στο τμήμα.

Διαδικασία ακύρωσης και επανεξέτασης μαθημάτων