ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Με ιδιαίτερη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια, διαπιστώνουμε τη σημαντική αύξηση της βάσης εισαγωγής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (16.400 μόρια το 2020, 16.087 μόρια το 2019), το οποίο κατατάσσεται δεύτερο πανελλαδικά στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μάνατζμεντ και πρώτο μεταξύ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την εμπιστοσύνη των νέων στο υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Τμήμα και μας δίνουν δύναμη και ευθύνη να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ακαδημαϊκή αριστεία και σύνδεση του Τμήματος, με την αγορά και την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Κασιμάτης