ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Δ.Ε.