ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι,  όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 και  δεν  έχουν  καταθέσει ακόμα αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις  ορκωμοσίας θα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος ode@aueb.gr από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (dxxxxxxx@aueb.gr) είτε με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ώρες Γραμματείας: Δευτέρα 12.00-14.00, Τετάρτη 12.00-14.00 και Παρασκευή 11.00-13.00

Τα  έντυπα αίτησης ορκωμοσίας θα τα βρείτε συνημμένα παρακάτω.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:                                                                    

 Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου, το οποίο θα πληρώσουν στο ταμείο ( Διεύθυνση Λογιστηρίου του πανεπιστημίου)

Όσον αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης,  πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω E-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ        ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                   IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας                                                                                                             

Τα έντυπα θα σκανάρονται και θα υποβάλλονται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

      Από τη Γραμματεία 

                                                    Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

PDF iconΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.pdf

PDF iconΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf

PDF iconΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pdf

PDF iconΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-τελικό[1].pdf