Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό The Digital Gate του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών