Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Σπουδών

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη τριών μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Σπουδών