Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών