Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

Συννημένο Αρχείο: