Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLAB), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

H Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α., κατά την 1η συνεδρίαση της 16-04-2018, αποφάσισε την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (EconLAΒ), για τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017.

Συννημένο Αρχείο: