Πρακτικό ΚΕΕ για Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ - Ψηφοφορία της 7ης Νοεμβρίου 2018