Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.