Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης