Απόφαση ορισμού εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του ΟΠΑ

Απόφαση ορισμού εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών