Η ζωή στο Τμήμα

Ιστορίες καθημερινότητας από δράσεις, πρωτοβουλίες, επιτεύγματα των φοιτητών μας.

Σκέψεις που μοιράστηκαν μαζί μας και χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή στο τμήμα.