ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. 2022-2023