Πράξη Κοσμήτορα για τη Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Πράξη Κοσμήτορα για τη Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.