Δ.Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Τα Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. προσφέρουν για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc. in Finance and Banking) (πλήρους και μερικής φοίτησης).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. στην ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ