Βιβλία - Μονογραφίες

2011

Chalamandaris G. and Chalamandaris D (2011), “Portfolio Insurance Strategies on Mutual Funds as an Alternative to Option-Based Capital Protected Investments”, in Volume in memory of Prof. I. Vartholomeos, Drakos, G. (Editor), Eptalofos. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Giamouridis, D. and G. Skiadopoulos  (2011), “Portfolio Optimization with Options”, in The Handbook of Quantitative Asset Management, Scherer, B. and K. Winston (Eds), Oxford University Press, forthcoming. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M. G. and A. E. Tsekrekos (2011), “The option to change the flag of a vessel”, in theInternational Handbook of Maritime Economics, Cullinane, K. (Editor), Edward Elgar Publishing Ltd., Surrey. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2011). “Theory and Practice of Shipping Freight Derivatives” Risk Books, Incisive Financial Publishing, London Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Tsekrekos, A. E. (2011), “Alternative models of commodity prices: Implications for capital budgeting decisions”, in Volume in memory of Prof. I. Vartholomeos, Drakos, G. (Editor), Eptalofos. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2010

Chalamandaris, G. and T. Malliaris, “Ito Calculus and the Derivation of the Black-Scholes formula” in The Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, edited by C.F. Lee, Springer Verlag, pp 447-469 Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Georgoutsos, D. and P. Migiakis, (2010), “European bond markets integration and globalization”, in Garcia-Solanes, J. and Marques H. (ed.), Perspectives in International Economics: A European Focus, pp. 143-163, Lambert Academy. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif 

Giamouridis, D. (2010), “Bayesian Approaches for Portfolio Construction: A Review”, in Rethinking Risk Management and Reporting Vol I - Uncertainty, Bayesian Analysis and Expert Judgment, Klaus Böcker (Ed), Risk Books. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, (2010). “The hedging performance of the capesize forward freight market”, (In Eds.) Cullinane, K. International Handbook of Maritime Business, Chapter 16, Edward Elgar Publishing. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G., (2010). “Business Risk Measurement and Management in the Cargo Carrying Sector of the Shipping Industry – An Update”, Chapter 25, pp. 709-743 in TheHandbook of Maritime Economics and Business, Lloyds of London Press, London. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Leledakis, G.N., V.A. Efthymiou, K. Kontopoulou and M. Nerantzidis (2010), “Insider Trading and Ownership Structure: Evidence from the Athens Stock Exchange”, in Studies in the Greek Financial System, Elias Tzavalis (eds.), Athens University of Economics and Business Press, Athens. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Δ. Γεωργούτσος, (2010), « Η συμβολή του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών στη πρόσφατη κρίση και προτάσεις αναμόρφωσης του», στο Η. Τζαβαλής (εκδ.), «Μελέτες στο  Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», σελ. 529-548, εκδ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Επίσκοπος, Α. (2010) Τα τεκμαιρόμενα διαθέσιμα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων ως εφαρμογή της θεωρίας των ενδεχομένων απαιτήσεων.  Η. Τζαβαλής (συντ.) Μελέτες για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 597-818. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Ρομπόλης, Λ. Σ. (2010), «Η εκτίμηση των προτιμήσεων των επενδυτών με τη χρήση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η περίπτωση του δείκτη FTSE ASE 20», Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Η. Τζαβαλής (Επιμέλεια έκδοσης), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2009

ChalamandarisG. and T. Malliaris, “Stochastic Processes” in Financial Derivatives: Pricing and Risk Management, edited by R. Kolb and J. Overdahl, Blackwell Finance, pp 557-593. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Spyros Spyrou: “The Reaction of Fixed-Income Security Investors to Extreme Events: Evidence form Emerging Markets”, (2009) in “Emerging Markets: Performance, Analysis and Innovation”, in Gregoriou G.N (ed). Chapman-Hall /Taylor and Francis, London UK. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Σπύρος Σπύρου, “Εισαγωγή στην Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική”, Εκδόσεις Μπένου, 2009, ISBN: 978-960-8249-67-7. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2008

Georgoutsos, D. and P. Migiakis, (2008), “The European bond markets leadership: Evidence from a regime switching examination framework”, in D. Stavčrek and S. Polouček, “Consequences of the European Monetary Integration on Financial Systems”,Cambridge Scholars Publishing. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, (2008). “Freight Derivatives Markets: A Survey”, (In Eds.)Geman, H.Risk Management in Commodity Markets: From Shipping to Agricultural and Energy, Wiley Finance.  Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif  

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2008). “The Economic Functions of Newly Established Derivatives Markets: The Case of Greece”, ASE Investor 2008, Special Issue of T&T Publications. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Επίσκοπος, Α. (2008) Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων: Επενδύσεις και χρηματοδότηση, Εκδόσεις Το Οικονομικόν, Αθήνα. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2007

Kavussanos, M.G., (2007). “Costing and Financing” (Chapter 4), Department of Chemical Engineering, Metsovio Polytechnic School, Technology and Entrepreneurship, Development of Educational Program, Part Ι: Basic Teaching Material, Part 2: Business Development, 37 pages in Greek.

 

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2007).  ‘Freight rate risk management: Alternative tools and current state’, in ‘Trends and Developments in Shipping Management’, T&T Publishing Co Ltd, Athens, Greece, pp. 17-28, ISBN: 978-960-85982-3-2. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G., (2007). “Financial Evaluation – Decision”, (Chapter 5), Department of Chemical Engineering, Metsovio Polytechnic School, Technology and Entrepreneurship, Development of Educational Program, Part Ι: Basic Teaching Material, Part 2: Business Development , 39 pages, in Greek.

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2007). “Derivatives in Freight Markets”, Lloyd’s Maritime Information Services publications, A Lloyd’s MIU Publication, Informa Business, London.

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2007). ‘Capital markets and the shipping industry’,Lloyd’s Maritime Information Services publications, A Lloyd’s MIU Publication, Informa Business, London. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ. και Σ. Κοέν (2007): ‘‘Διοικητική Λογιστική’’, Εκδόσεις P.I. Publishing, ISBN 978-960-87678-7-4. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ. (2007): ‘‘Λογιστική Κόστους’’, ΕΑΠ.

Γεωργούτσος, Δ., Α. Κανάs, Γ. Κουρέταs, Κ. Σιακαλλή , Ε. Χρυσοστομίδου, 2007, «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: Θεσμικό πλαίσιο, Αξιολόγηση και προοπτικές μιας αναδυόμενης αγοράς κεφαλαίου», Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας & Philips College, Λευκωσία

Γεωργούτσος, Δ., και Γ. Κουρέτας, (2007), «Εξελίξεις της συναλλαγματικής  ισοτιμίας του Ευρώ» στο Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ, «Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Β », σελ. 341-366, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2006

Kavussanos, M.G. and Visvikis, I., (2006). “Derivatives and Risk Management in Shipping”,Witherbys Seamanship Publishing, A,  London, UK,  392 pages. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G. and Drakos, A., (2006). Sources of Capital – Financing”, in Entrepreneurship Topics, Publisher – Athens University of Economics and Business Press, Chapter 8, pp. 143-168, in Greek. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Σπύρος Σπύρου, Δικαιόχρηση (Franchise) στο «Θέματα Επιχειρηματικότητας» 2006, συντονιστής Σ. Λιούκας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 280-292, ISBN: 960-86157-6-3

2005

Kavussanos, M.G. and Marcoulis, S., (2005).  “Cross industry comparisons of the behaviour of stock returns”, in Cullinane, K. eds ‘Shipping Economics, Research in Transportation Economics’, Vol. 12, Ch. 4, 107-142, Elsevier Ltd. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G.  (2005). “Advanced Quantitative Analysis”, Hellenic Open University publications, Patra, 272 pages.

Kavussanos, M.G. and Giamouridis, D., (2005). “Economic and Business Modelling”, Hellenic Open University publications, Patra, 2005, 214 pages.

Leledakis, G.N., I.R. Davidson and G. Karathanassis (2005), “Cross-Sectional Estimation of Stock Returns in Small Markets: The Case of the Athens Stock Exchange”, in Quantitative Methods in Finance: in honor of Prof. A. Kintis, A. Refenes (eds.), Dardanos, Athens. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ. (2005): ‘‘Λογιστική Κόστους’’, (2η Έκδοση), Εκδόσεις P.I. Publishing, ISBN960-87678-3-0. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ., Σ. Κοέν και Μ. Κωλέτση (2005):‘‘Λογιστική Κόστους – Αρχές και Εφαρμογές’’, (2η Έκδοση), Εκδόσεις P.I. Publishing, ISBN 960-87678-4-9. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2004

Bekiros, S., and D. Georgoutsos, (2004), “Value at Risk models and the Extreme Value Theory: An evaluation of alternative estimating techniques”, in A. Refenes (ed.) “Quantitative   Methods in Finance”, εκδ. Τυποθήτω, Νοεμ. 2004.

EpiscoposA. (2004). The pricing of multiple options with default risk, Απ. Ρεφενές (επιμ.)Quantitative methods in finance, Τυπωθήτω, Αθήνα. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G., Phylaktis, K. and Manalis G., (2004).  “Price limits and the stock market volatility in the Athens Stock Exchange”, in Refenes, A.P. eds (2004), “Quantitative Methods in Finance” In honour of Professor A. Kintis, Publisher Typothyto, Athens, Greece,  p. 35-55Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G. , Alexakis, P. and Vasila, A., (2004) “The integration process of the financial and capital markets in the Eurozone”, in Gortsos, C. and G. Provopoulos, ‘The new European Financial Environment: Trends and ProspectsUnion of Hellenic Banks, Sakoulas Publishing, Athens, pp. 321-352,  in Greek. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2003

Tsekrekos, A. E. (2003), “The effect of first-mover’s advantages in the strategic exercise of real options”, in Real R&D Options, Paxson, D. (Editor), Butterworth-Heinemann Quantitative Finance Series, Elsevier Science. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Tsekrekos, A. E. (2003), “Investment under economic and implementation uncertainty”, inReal R&D Options, Paxson, D. (Editor), Butterworth-Heinemann Quantitative Finance Series, Elsevier Science. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ. (2003), ‘‘Οικονομική Απόδοση και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων’’, ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 2002. Συμβολή στον Τόμο σε Μνήμη του Καθηγητή Χ. Ναούμ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Πατατούκας, Κ. και Ε. Δεμοιράκος (2003), “Μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και αποτίμησης επιχειρήσεων”, Ipirotiki Software & Publications, Αθήνα.

Σπύρος Σπύρου, “Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου”, Εκδόσεις Μπένου, 2003, ISBN: 960-8249-38-4. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

 

 

2002

Kavussanos, M.G., (2002) “Business Risk Measurement and Management in the Cargo Carrying Sector of the Shipping Industry”, The Handbook of Maritime Economics and Business, Lloyds of London Press, London, Chapter 30, pp 661-692. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Kavussanos, M.G., “Applications of Mathematics in Business and Economics Problems; Demonstration with the use of Excel”, G. Benos Publishers, Athens, 2002, 2004, 2006 (3rdedition, 499 pages), in Greek. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2001

Kavussanos, M.G., and Marcoulis, S., (2001) “Risk and Return in Transportation and other US and Global Industries”, Kluwer Academic Publishers, 174 pages. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

Βενιέρης Γ. (2001): ‘‘Εγχειρίδιο Μελέτης Εισαγωγής στη Λογιστική Κόστους’’, ΕΑΠ. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

2000

Γεωργούτσος, Δ., και Ν. Καραμούζης, (2000), « Η Φορολογία των κερδών κεφαλαίου στην Ελλάδα», Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – εκδ.  Α.Σάκουλας,  Νοέμβριος 2000. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif

1999

Venieris G. (1999), ‘‘Regulating Accounting in Greece’’, Κεφάλαιο στο βιβλίο του S. McLeay (ed.) “Regulating Accounting in Europe’’, Mac Millan, U.K. Description: C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DMR1ESRU\1 (2).gif