ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε πως η σημερινή διάλεξη του μαθήματος 3ου εξαμήνου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" (5-7 Α31) και

με Διδάσκουσα την κυρία Γαλανάκη Άννα Ελένη, δε θα πραγματοποιηθεί.