Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους που, έχοντας ολοκληρώσει τις Προπτυχιακές τους Σπουδές, συνεχίζουν για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master. Οι φοιτητές αυτοί δεν εργάζονται, διαθέτουν μικρή ή καθόλου εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν ένα εντατικό Πρόγραμμα μαθημάτων που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές ώρες και είναι διάρκειας 12-24 μηνών.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μερικής Φοίτησης

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης απευθύνονται σε πτυχιούχους που εργάζονται και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν, διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και είναι διατεθειμένοι να παρακολουθούν μαθήματα παράλληλα με την εργασία τους κατά τις απογευματινές ώρες ή ακόμη και ημέρες αργιών, σύμφωνα με το εκάστοτε Πρόγραμμα.

Η διάρκεια Σπουδών στα Προγράμματα Μερικής Φοίτησης είναι περίπου διπλάσια των αντίστοιχων Προγραμμάτων Πλήρους Φοίτησης.

Οι σπουδαστές και των δύο κατηγοριών Προγραμμάτων (Πλήρους Φοίτησης και Μερικής Φοίτησης) λαμβάνουν ισότιμα Διπλώματα.

Πρόγραμμα ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης Κανονισμός Λειτουργίας
ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)  ΦΕΚ3071/27-07-2018 Κανονισμός
ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management) ΦΕΚ3841/06-09-2018 Κανονισμός
ΔΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management)  ΦΕΚ3323/10-08-2018 Κανονισμός