ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Σας πληροφορούμε πως δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα η διάλεξη του μαθήματος 1ου εξαμήνου

"Μαθηματικός Λογισμός σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα κλιμάκιο Α-Λ¨" 9-11 Αμφ.Γ,

λόγω ασθένειας του Αναπληρωτή Καθηγητή Ανδριανού Τσεκρέκου.